Kiểm định chất lượng máy lọc nước gia đình

  • 13/12/2015
  • 1294
Kiểm định chất lượng máy lọc nước Pentair UF 5 cấp lọc bởi trường ĐH Xây Dựng và các chuyên gia nước ngoài.

Kiểm định chất lượng máy lọc nước Pentair UF 5 cấp lọc bởi trường ĐH Xây Dựng và các chuyên gia nước ngoài.

Kiểm nghiệm chất lượng máy lọc nước Pentair UF 5 cấp. Sau 6 tháng chạy thử với nguồn nước đầu vào ô nhiễm gấp nhiều lần mức độ cho phép nhưng máy lọc nước Pentair UF vẫn vượt qua một các dễ dàng với sự hoạt động ổn định cao cho kết quả nước đầu ra tuyệt vời.

Kiểm định chất lượng máy lọc nước gia đình

poster kiểm nghiệm máy lọc nước gia đình

Bình luận