Máy Lọc nước Nano

Máy Lọc nước Nano là loại máy công suất cao, phù hợp cho horeca. Máy không dùng điện, không nước thải. Dòng máy lựa chọn cho máy pha: cà phê, máy nước tuơi

Máy Lọc nước Nano là loại máy công suất cao, phù hợp cho horeca. Máy không dùng điện, không nước thải. Dòng máy lựa chọn cho máy pha: cà phê, máy nước tuơi


Hiển thị 1 2 / 2 kết quả

  • Sắp xếp: